Skip to main content
Home » Destinasjon Norge » Nå kommer høyhastighetsbeviset
Sponset

Skal du føre fritidsbåt eller vannscooter som kan gå 50 knop eller mer må du ha høyhastighetsbevis fra 1. juni.

Tenker du mye på fart når du kjører båt, at det å kjøre båt og bil ikke er det samme? Tenker du at fart i bil ikke kan sammenlignes med fart i båt, og at risikoen ved høy fart er lavere i vann enn på land?

Høy hastighet medfører økt risiko uavhengig av hvor man befinner seg. Feilvurderinger kan medføre alvorlige ulykker der både involverte fartøy og personer utsettes for store krefter.

Fra 1. juni 2023 innføres høyhastighetsbeviset for alle som skal føre båt eller vannscooter som kan gå 50 knop eller mer. Det forventes stor pågang av personer som ønsker å ta kurset når man nærmer seg datoen for innføring av kravet. Det kan derfor være lurt å allerede nå begynne planleggingen. 

Aldersgrensen for å få gjennomføre høyhastighetskurset er satt til 17 år. For å få utstedt høyhastighetsbevis, som gir rett til å føre fritidsfartøy som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer, må man ha fylt 18 år I tillegg er det krav om at du skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før kurset gjennomføres. Det vil si at er man født 1.1.1980 eller senere, må man ha minimum båtførerbevis. 

Forebygge ulykker 

Båtene vi kjører blir stadig større og raskere, og risikoen for at noen skader seg på sjøen har blitt betraktelig større enn den var før. 

Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og hvert år skjer det flere ulykker der høy fart er en medvirkende faktor. 

 Vi er bekymret for tallene, og med den utviklingen vi har nå så er det et reelt behov for å bedre kompetansen. Dette er et tiltak som tror får en god effekt. Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

Knut Arild Hareide

Sjøfartsdirektør

– Det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart og sikkerheten må komme først. Det er viktig at man tilegner seg all den kunnskapen som er tilgjengelig. Høyhastighetsbeviset skal gi verktøy og bedre forståelse for hvordan man skal vurdere risikoen i situasjonen man er i der og da, legger Stræte til. 

Ole-Andreas Stræte

Overingeniør Sjøfartsdirektoratet

Endring i bruk av fritidsbåt 

Stræte er overingeniør i Sjøfartsdirektoratet og prosjektleder for innføringen av høyhastighetsbeviset. Han forteller at bakgrunnen for at det nå blir innført et krav om høyhastighetsbevis ligger i ulykkesstatistikken, men også i hvordan trendene er, og at interessen for sjø og båtliv i Norge er økende. 

– Folk kjøper raskere båter inkludert vannscooter og det har vært flere alvorlige ulykker de siste årene der høy hastighet har vært en del av bilde, forteller Stræte.  

– Vi snakker da om forskjellige ulykkestyper som for eksempel at folk blir kastet over bord grunnet plutselig kursendring, at båten kantrer, at fartøy kolliderer med hverandre, at fartøy går på grunn eller at fartøy kolliderer med faste objekter. Selv om mange av ulykkene ikke skjer i hastigheter over 50 knop, viser de hvor viktig det er å ha god kompetanse når du skal føre fritidsbåt eller vannscooter i høy hastighet, forklarer han. 

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og prosjektleder for høyhastighetsbeviset, Ole-Andreas Stræte, diskuterer viktigheten av innføringen av beviset. Foto: Siv Haugvaldstad Bygnes

Hvem må ha høyhastighetsbevis 

Sjøfartsdirektoratet opplever at det er mange som engasjerer seg i høyhastighetsbeviset, og får mange henvendelser om dette. 

– Mange lurer på om de må ha kurset hvis de har mye erfaring i å kjøre slike båter fra før, forteller Stræte.

– Noen er nok litt frustrert over at de må ta kurset. Spesielt dersom de har kjørt båt av en sånn type i mange år. Vi har en viss forståelse for dette, men har vurdert det sånn at alle kan ha godt av å friske opp kunnskapene sine, og kanskje lære noe nytt, legger han til.   

 Det er nemlig slik at alle som skal føre fritidsbåter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ha høyhastighetsbeviset.  

 Det er også viktig å merke seg at alle fremdeles må oppfylle kravene om båtførerbevis og fritidsskippersertifikat. Disse reglene er uendret. Høyhastighetsbevis er et tilleggskrav dersom båten kan gå 50 knop eller mer.  

Vis sjøvett

Sjøfartsdirektoratets holdningsskapende arbeid for sikkerhet blant fritidsbåtbrukere. Tilskuddsordningen for sjøvettiltak, bruk av flytevest og andre holdningsskapende tiltak.

Grensen er satt til 50 knop

Når grensen er satt til 50 knop vil førere av de aller raskeste båtene og vannscooterne måtte inneha høyhastighetskurs. Disse båtene og vannscooteren er det knyttet ekstra høy risiko til, selv om risikoen ved høy fart også gjelder de båtene som går under 50 knop. Derfor kunne grensen også ha vært lavere. 

De fleste av faremomentene ved høy hastighet kan også oppstå i lavere hastigheter en 50 knop. Sjøfartsdirektoratet mener derfor at kurset vil være relevant for mange flere enn de som nå må ha det.  

– En «spinout» eller tverring er en av de mest alvorlige konsekvensene av dårlig manøvrering av høyhastighetsbåter. Typisk så skjer «spinout» som følge av at baugen graver seg ned i sjøen under en sving.  Under «spinout» vil det kunne oppstå store sideveisbevegelser som kan kaste folk ut av båten eller gjøre at folk skader seg i båten, forklarer Stræte.

Hvordan får man beviset

Etter retningslinjer og læringsmål fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, består høyhastighetskurset av en teoretisk del, som er felles for fritidsbåt og vannscooter, og en praktisk del for hver av fartøystypene. I tillegg vil det være krav om å bestå en teoretisk prøve. Høyhastighetskurset skal gjennomføres hos godkjent kurstilbyder.

Teoridelen må være gjennomført før du tar den praktiske delen, og kan gjennomføres som klasseromsundervisning (fysisk eller digitalt) eller nettkurs (e-læring, ordinært nettkurs etc.). 

Det er mulig å ta teoridelen hos en tilbyder og den praktiske delen hos en annen tilbyder. I slike tilfeller skal den teoretiske prøven alltid gjennomføres der du tok teoridelen. 

Hovedfokus i kurset er ikke at kursdeltakerne skal lære å kjøre fortest mulig. Fokuset ligger i større grad på at den enkelte skal få kjennskap til faremomenter, og dermed være i bedre stand til å vurdere risiko etter kurset.

Hva skjer om man ikke har beviset 

Har man ikke høyhastighetsbeviset og fører fritidsfartøy som kan gå 50 knop eller mer, risikerer man å bli bøtelagt. Det er også viktig å merke seg at det kan få store konsekvenser i et forsikringsoppgjør, dersom førerkrav ikke er oppfylt. Det er utarbeidet en liste over fartøy som klart kan gå over 50 knop. Hensikten med denne er å gjøre det lettere for både båtførere og politi å se hvilke fartøy som er høyhastighetsbevispliktig. Listen er ikke fullstendig og kun veiledende.

– Uansett er det førers ansvar å forsikre seg om man trenger høyhastighetsbevis eller ikke. Hvis fartøyet kan gå 50 knop eller mer skal man ha beviset, uavhengig om båten står på listen eller ikke, avslutter Stræte. 

Av Siv Haugvaldstad Bygnes

Next article