Skip to main content
Home » Destinasjon Norge » Bærekraftig norsk reiseliv
reise

Bærekraftig norsk reiseliv

Skispor i Lillehammer
Skispor i Lillehammer
Foto: Geir Olsen

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer og er spådd å øke med 50 prosent innen 2030. Det byr på enorme muligheter for norsk reiseliv, som er i ferd med å ta en stadig større del av den internasjonale turistveksten.

Ettersom flere og flere reiser, blir utviklingen av et bærekraftig reiseliv essensielt. Besøkende fra hele verden kommer til Norge for å oppleve fantastisk natur, yrende dyreliv, spennende byer og varierte kulturopplevelser.

Den norske naturen er et av våre fremste kjennetegn, og det er avgjørende at vi tar vare på den. Naturen vi har i dag, skal kunne nytes av fremtidige generasjoner, og det er vår jobb å sikre at den fremdeles er like vakker, spektakulær og levedyktig når det er våre barn og barnebarns tur til å bruke den. I 2030 skal Norge ha befestet posisjonen som et av verdens mest foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser.

Bærekraft handler likevel om mer enn miljø. Det handler også om å styrke lønnsomhet og sosiale verdier. Et grønt reiseliv betyr økt verdiskaping, og det er noe norske reiselivsbedrifter for lengst har tatt innover seg. Destinasjoner, restauranter, hoteller og opplevelsesbedrifter i hele Norge gjør en stor innsats for å bli mer miljøvennlig. Klimagassutslipp fra servering og overnatting utgjør kun tre prosent av det samlede utslippet fra reiselivsnæringen, viser tall fra i år. Legger vi til at sysselsettingen i bransjen har økt med 33 prosent siden 2012, blir regnestykket svært positivt.

Utfordringen er utslipp fra transportleddet, men her skjer det en om stilling til el-transport.

Drar du til Geiranger, vil du se at så godt som alle bedriftene er miljøsertifisert. I Geirangerfjorden legges det til rette for at miljøavtrykket skal bli så lite som mulig. Samtidig er verdiskapingen i opplevelsesbransjen i Møre og Romsdal nær tredoblet fra 2004 til 2017. Sogn og Fjordane er en av Norges mest populære reiselivsdestinasjoner, og sto i 2017 for en verdiskaping på 3,3 milliarder norske kroner. Quality Hotel Sogndal er et eksempel på et hotell som leder an i omstillingen mot et grønnere reiseliv. Hotellet har blant annet 100 prosent elektrisk energiforsyning gjennom varmegjenvinning fra fjordenergi ved hjelp av varmepumper. 

VisitBergen har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for sine strategier og handlingsplaner. Scandic Flesland Airport er bare et av hotellene i Bergen som har innovative, energibesparende løsninger med både solfangeranlegg og energibrønner. Mange restauranter, hoteller og opplevelsesbedrifter i Trondheim har gjort en stor innsats for å bli mer miljøvennlig. Et eksempel er restauranten Credo, som fikk pris for bærekraft under årets Michelin-utdeling. Super Hero Pizza og Burger med sine tre steder i Trondheim skal bli plastfri og er nesten helt i mål. Vi kan også legge til at alle Choice og Scandic-hoteller i byen er miljøsertifisert. 

Kortreiste, grønne vinteropplevelser

80 prosent av alle nordmenn bor i byer eller tettsteder, og vi er heldige som bor i et land hvor de fleste storbyene ligger nært naturen. Vi trenger ikke fly halve landet rundt eller reise til andre land for å få de gode opplevelsene. Kortreist ferie blir stadig mer populært, inkludert de kortreiste, grønne vinteropplevelsene. I 2018 ble Visit Lillehammer, som den første byen og største regionen i Norge, tildelt «Merket for bærekraftig reiseliv». Lillehammer-regionen er kjent for vintersporten, og har både alpinanlegg og over 2000 kilometer med skiløyper. Med et godt kollektivtilbud er det lett å komme seg til stedet man ønsker å begynne fra. Det samme gjelder Oslo Vinterpark, som har vært en miljøfyrtårn-bedrift siden 2007. Hit kan du kjøre t-bane eller buss rett inn i anlegget. Parken ønsker å bli det første alpinanlegget med CO2-nøytral drift. Derfor jobber de målrettet med energieffektivisering, og bruker kun grønn strøm.

Camping blir stadig mer populært, og nå kan du også dra på camping i vintersesongen. Mange campingplasser rundt omkring i Norge holder åpent gjennom hele året. Med den økte populariteten er næringen også godt i gang med å utvikle en mer bærekraftig forretningsmodell. Vi må ikke glemme bilutleienæringen som har drevet med mobilitet- og bildelingstjenester i Norge i 50 år. Delebil-konsepter, som for eksempel Hertz’ bilpool, fører til at bilandelen i byene og ute i distriktene går ned. I distriktene spesielt bidrar næringen med både verdiskaping og sysselsetting, og flere bedrifter er helt avhengig av bilutleienæringen for å kunne drive.

Merkevaren Norge som reiselivsdestinasjon forutsetter at vi klarer å ta vare på Norges unike natur- og kulturverdier. Heldigvis har vi utrolig mange gode eksempler som bidrar til å bygge reiselivet som en bærekraftig, grønn næring. Norsk reiseliv har utfordringer som alle andre, men er uten tvil en endringsvillig næring.

Av Kristin K. Devold, Administrerende direktør i NHO Reiseliv

Next article